Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus ja Asiakasrekisteri

23.05.2018 ǀ Tmi John Wedde

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella.
Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Mihin Asiakasrekisterin tietoja käytetään?
Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään

  • Asiakkaan pyytämien tarjousten laadintaan

  • Asiakkaan pyytämät työsuunnitelmat

  • Asiakkaan tekemien työtilausten kirjaamiseen

  • Asiakkaan työtilausten laskuttamiseen

Mitä tietoja minusta on Asiakasrekisterissä?
Mikäli olet pyytänyt tarjouksen, tilannut työsuunnitelman, tehnyt työtilauksen tai sinua on laskutettu työstä niin sinusta on Asiaksrekisterissämme tietoja. Voit pyyttää tiedon omista asiakastiedoistasi minulta: john@wedde.fi tai 040 53 88 921

Jos haluan, että tietoni poistetaan?
Voit halutessasi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan henkilötietosi Asiakasrekisteristä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tietosi poistetaan Asiakasrekisteristä eikä niitä ole mahdollisia tulevaiuuden työtilauksia ajatellen käytettävissä. Laskuttustiedot säilytetään kuitenkin kirjanpitolain mukaisesti.

Mistä löydän Tmi John Wedde Asiakasrekisterin tietosuojaselosteen?
Tietosuojaselosteen voit ladata itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa.

Tietosuojaseloste Tmi John Wedde:

(tietosuojaselostetmijohnwedde.pdf)